در حال بارگذاری ...
جمعه 4 اسفند 1396

اولین جلسه ستاد اربعین حسینی دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی روز دوشنبه مورخ 13/6/96 نخستین جلسه ستاد اربعین دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی، مدیران کل محترم حراست، دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، پشتیبانی و خدمات عمومی و نماینده روابط عمومی، مسئول بسیج دانشجویی و روسای محترم دانشکده های پسران ایلام ، پسران کاشان در محل سازمان مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید ضمن بررسی ظرفیت ها  و امکانات موجود مراکز تابعه بخصوص دانشکده هایی که در مسیر تردد زائرین اربعین حسینی قرار دارند تا حد امکان خدمات رفاهی ارائه نمایند.

در این جلسه آقای دکتر حسینی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی ضمن حمایت همه جانبه از اعزام کارکنان و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای در قالب سه گروه راهیان، بانیان و خادمان اربعین حسینی از تمامی اعضای محترم ستاد اربعین خواستند تا حد امکان تسهیلات لازم جهت اعزام حداکثری دانشجویان در قالب دسته 3 تا 5 نفره اتخاذ نمایند.

نظرات کاربران