در حال بارگذاری ...
دوشنبه 20 آذر 1396

کسب مجوز مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان، توسط دانشکده فنی و حرفه ای خرم آباد

با تلاش مسئولین و رایزنی مداوم و تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات اداره کل راه و شهرسازی، دانشکده فنی و حرفه ای خرم آباد توانست با نشاندادن توانمندهای بالای دانشگاه فنی و حرفه ای و واحدهای تابعه و در راستای درآمد زایی برای این واحد آموزشی، مجوز فعالیت بعنوان مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان، از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان را دریافت نماید.

 

برگزاری کلاس های آموزشی  مهندسان ساختمان در دانشکده فنی خرم آباد توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان  

به گزارش اداره کل روابط عمومی، با تلاش مسئولین ، رایزنی مداوم ، تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات اداره کل راه و شهرسازی که جهت اعطای مجوز به واحدهای مختلف آموزشی طبق اصول تعیین شده و از قبل پیش بینی شده به مراکز آموزشی استانی اعلام  شده بود، دانشکده فنی و حرفه ای خرم آباد با نشاندادن توانمندهای دانشگاه فنی و حرفه ای و واحدهای تابعه ، و در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال، و درآمد زایی برای این واحد آموزشی، موفق به کسب مجوز فعالیت بعنوان مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان، از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان شد. به دانشکده ابلاغ شد، ضمناً دانشکده فنی و حرفه ای خرم آباد با عنایت به پتانسیل های خوب از نظر فضا و تجهیزات و کارگاهها و سیستم های آموزشی هم راستا با مراکزی دیگر مانند دانشگاه لرستان در این رقابت حضور داشته و از بین چندین واحد آموزشی موجود در استان انتخاب و بعنوان واحد نمونه و دارای شرایط مناسب با کسب امتیاز بالا برای این مهم انتخاب و ابلاغ انشایی مجری برگزاری دوره های آموزشی، به آن تعلق گرفت. امید است بتوانیم در جهت معرفی هر چه بهتر توان و کارآمدی مراکز فنی همچنان توفیق حضور در این گونه برنامه ها را داشته باشیم و قدمی مثبت برداریم.  و من ا...التوفیق.  

 

نظرات کاربران