در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396

اطلاعیه شماره هفت دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

 

 

      متقاضیان محترم شرکت کننده در فراخوان 94 برای  پاسخ به پرسش های متداول در خصوص تکمیل اطلاعات سامانه جذب فراخوان 94 به آدرس jazb.tvu.ac.ir به صفحه پشتیبانی فراخوان جذب مراجعه نمایید. نظر به درخواست تعداد کثیری از متقاضیان امکان ویرایش اطلاعات پس از گرفتن کد رهگیری میسر می باشد ضمناً سامانه تا روز شنبه ساعت 24 مورخ 1396/05/14 تمدید گردید.

 

 

نظرات کاربران