در حال بارگذاری ...
دوشنبه 20 آذر 1396

تقدیر از طرح دکتر محمدحسین دییائی از اساتید گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود در همایش روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای و قرار گرفتن طرح درگروه طرح های برتر دانشگاه فنی وحرفه ای

به گزارش اداره کل روابط عمومی، طرح پیشنهادی دکتر محمدحسین دیبائی از اساتید گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود با موضوع «اتوماسیون اداری ، تغذیه، خوابگاه و کتابخانه» در گروه طرح های برتر دانشگاه فنی و حرفه ای قرار گرفت و از ایشان در روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای تقدیر به عمل آمد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی، طرح پیشنهادی دکتر محمدحسین دیبائی از اساتید گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات آموزشکده فنی وحرفه ای دختران شاهرود با موضوع «اتوماسیون اداری ، تغذیه، خوابگاه و کتابخانه» پس از بررسی نظرات داوران ،در گروه طرح های برتر دانشگاه فنی و حرفه ای قرار گرفت و از ایشان در همایش ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای در محل تهران اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مورخ 96/5/4 تقدیر به عمل آمد .
لازم به ذکر است این طرح مدت 3سال در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود مورد اجرا قرار گرفته است.

 

نظرات کاربران