در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396

اطلاعات فنی و گزارشهای عمرانی در صفحه دفتر فنی و طرحهای عمرانی در تارنمای دانشگاه بارگذاری می شود


پیرو افزایش برنامه های عمرانی در دانشگاه فنی وحرفه ای از این پس خبرها و گزارشات مربوطه در وب سایت دانشگاه، بخش معاونت اداری و مالی بارگذاری می گردد.
آموزشکده ها و دانشکده ها نیز می توانند با ارسال خبرها و گزارشات تصویری از پروژه ها به دفتر فنی دانشگاه نسبت به فعال تر نمودن این صفحه اقدام نمایند.

 

نظرات کاربران