در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396

تابلوی ویترای

تولید آموزشکده فنی دختران بوشهر

قیمت : 700،000 ریال

 

نام رشته مرتبط با توانمندی

طراحی ودوخت

مدت زمان تحویل

  متناسب با نوع طرح بطور متوسط 5 الی 7 روز

قیمت تمام شده دستگاه

  700،000 ریال

قابلیت های متمایز توانمندی با محصولات مشابه در بازار کار دست و با استفاده از رنگ مخصوص شیشه انجام گرفته.
جنس  شیشه

شماره تماس 

   09171756912 سرکار خانم زینب نیک فرجام

 

نظرات کاربران