در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396

پنل خوس دوزی

تولید آموزشکده فنی دختران بوشهر

قیمت :  3،000،000 ریال

 

نام رشته مرتبط با توانمندی

طراحی ودوخت

مدت زمان تحویل

هر واحد 10 ×10 سانتی متر یک روز

قیمت تمام شده دستگاه

  3،000،000 ریال

قابلیت های متمایز توانمندی با محصولات مشابه در بازار کار دست و از دوخت های اصیل و سنتی استان بوشهر است.تکنیک اصلی این دوخت گره های کوچک و خلق طرح های مختلف با آن می باشد. میتواند در هر ابعاد و طرحی اجرا شود.همچنین میتواند بعنوان خرج کار لباس یا شال و...بکار رود
جنس  حریر و...

شماره تماس 

   09171756912 سرکار خانم زینب نیک فرجام

نظرات کاربران