در حال بارگذاری ...

پنجمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری

پنجمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری با هدف ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین استادان، محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور در تاریخ 1 الی 3 شهریور ماه سال جاری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.

نظرات کاربران