در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آذر 1396

مجوز برگزاری دوره ی تابستانی در سال تحصیلی 96ـ1395 (در قالب نوبت شبانه)

نظـر بـه اهمیت ایجاد تسهیلات در جهت تسریـع فـرآینـد تحصیل و دانش­آموختگی دانشجویان این دانشگاه، بدینوسیله مجوز برگزاری دوره­ی تابستانی در سال تحصیلی 96ـ1395 (در قالب نوبت شبانه)، صادر می­گردد تا مراکز واجد شرایط، با رعایت موارد زیر نسبت به برنامه­ریزی و اجرای این دوره، اقدام نمایند. متن کامل پیوست می باشد.

نظرات کاربران