در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آذر 1396

تأسیس مرکز نوآوری در مراکز تابعه دانشگاه فنی و حرفه ای

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و توسعه کسب و کار دانش بنیان و تحقق اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه ها، مستندات تأسیس مرکز نوآوری را طی بخشنامه شماره 1239/400/25 مورخ 10/2/96 به تمامی مراکز تابعه ارسال نموده است.

مراکز متقاضی تأسیس مرکز نوآوری در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 4 آئین نامه وزارت علوم مورخ 3/9/95 حداکثر تا تاریخ 28/2/96 فرصت دارند پرسشنامه پیوست را به طور تفضیلی و مشخص در قالب word تکمیل و از طریق اتوماسیون اداری جهت اخذ مجوز از کمسیون مربوطه وزارت متبوع به مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نمایند.

نظرات کاربران