در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آذر 1396

تفاهم نامه مابین آموزشکده و شهرداری کرج

به منظور همکاری میان آموزشکده فنی و حرفه ای استان البرز و سازمان زیبا سازی شهرداری کرج و اهداف ارتقای سطح همکاری و تقویت پیوند بین طرفین در راستای ایجاد رویکرد پژوهشی در فعالیت های سازمان و استفاده از ظرفیت های طرفین در عرصه های علمی ، پژوهشی و هنری در حوزه زیباسازی شهری در مورخ 25/10/95 بین آموزشکده فنی و حرفه ای استان البرز و زیباسازی شهرداری کرج تفاهم نامه همکاری منعقد گردید .

یکی از برنامه های اجرایی هفته هوای پاک برگزاری work shop  دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای استان البرز بوده است که خوشبختانه این برنامه مورد تقدیر قرار  گرفت و دانشجویان به کسب مقام هایی در این زمینه نایل شدند. هفته هوای پاک را گرامی می داریم و برای تمامی دست اندرکاران این برنامه آرزوی توفیق از خداوند متعال داریم .

 

معاونت پژوهش و فناوری

نظرات کاربران