در حال بارگذاری ...
دوشنبه 20 آذر 1396

برگزاری کارگاه دانش افزایی رشته مکانیک خودرو در شرکت ایساکو

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه با شرکت ایساکو، کارگاه دانش افزایی رشته مکانیک خودرو در روز پنجشنبه  مورخه 14/11/95 با حضور جمعی از اساتید محترم رشته مکانیک خودرو دانشگاه در محل اداره آموزش شرکت ایساکو برگزار گردید.

هدف از این نشست معرفی توانمندی ها و نیازسنجی آموزشی با حضور اساتید مکانیک خودرو دانشگاه بود که طی آن از اساتید حاضر در کارگاه دعوت شد تا بصورت رایگان در دوره های آموزشی و دانش افزایی شرکت منطقه ایساکو شرکت نموده و پس از طی دوره های مذکور بعنوان مدرسین همکار شرکت در فرآیند آموزش همکاری و مشارکت نمایند.

اسامی مدرسین حاضر در دوره:

1- آقای علی اصغر الیاسی 2- آقای مهدی نیاجلیلی  3- آقای محمد حسن واشقانی 4- آقای غلامرضا عقیلی  5- آقای بهروز خطیبی  6- آقای اباصلت محمودیان 7- آقای سلمان بنادکوکی 8- آقای علی کوچکی نژاد 9- آقای حسین غفران 10- آقای علی اصغر سامقانی 11- آقای صفا مصطفائی 12- آقای علیرضا باغبان 13- آقای حسن نمکی

نظرات کاربران