در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396

گزارش کارگاه اصول مستند سازی

دوره آموزشی اصول مستند سازی در دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار گردید .

جناب آقای رحیمی رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص در ابتدای این دوره که با حضور 75 نفر از کارکنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه در تاریخ 4/11/95 برگزار گردید با اشاره به برنامه ریزی مشترک مرکز آموزش های آزاد و خاص دانشگاه و دفتر برنامه ، بودجه و تحول اداری جهت برگزاری دوره های توانمندسازی و ارتقاء مهارت نیروی انسانی شاغل در دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان کرد که برخورداری دانشگاه از اعضای هیأت علمی ، که هم از لحاظ علمی در سطح مطلوب باشند و هم از نظر اخلاقی توانایی ارائه الگوهای رفتاری مناسب را برای دانشجویان داشته باشند اهمیت دارد ، جذب دانشجوی توانمند نیز مهم است ولی مهم تر از همه نگه داری پویایی آنها است که به نوعی با حرفه ای بودن کارکنان غیرهیئت علمی درهم آمیخته است . یعنی دانشگاه به مصداق واقعی ، دانشگاهی است دارای استادان مجرب ، دانشجویانی از لحاظ علمی در سطح بالا و کارکنانی آگاه از ماهیت کار دانشگاه به گونه ای که کاستی در هر یک از این سه بعد ، در ابعاد دیگر اثرات مخرب خواهد گذاشت در ادامه جناب آقای دکتر افشین مهر معاون محترم آموزشی دانشگاه با اشاره به ضرورت ارتقاء و توسعه مهارت های نیروی انسانی شاغل ، سند را به عنوان موتور محرکه توسعه کشور ، تهیه و جمع آوری مستندات را یکی از ارکان و اصول اولیه برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه فنی و حرفه ای ذکر نمودند . ایشان با اشاره به لزوم ایجاد وحدت رویه در عملکرد حوزه ها و مراکز تابعه دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان کردند که مستندات حلقه گمشده برنامه ریزی های توسعه در دانشگاه می باشد که باید به آن به صورت ویژه پرداخت . شایان ذکر است که در این کارگاه اصول کلی مستند سازی و مراحل مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

نظرات کاربران