در حال بارگذاری ...

سامانه ثبت و پیگیری مطالبات و پیشنهادات در دانشگاه فنی حرفه ای

سامانه ثبت و پیگیری مطالبات و پیشنهادات در دانشگاه فنی حرفه ای

مراجعین، اساتید کارکنان و دانشجویان محترم میتوانند جهت :

ثبت و پیگیری مطالبات ( شکایات و درخواست ها)

ثبت پیشنهادات در خصوص بهبود عملکرد

 

 

نظرات کاربران