در حال بارگذاری ...
 • سامانه ثبت و پیگیری مطالبات و پیشنهادات در دانشگاه فنی حرفه ای

  سامانه ثبت و پیگیری مطالبات و پیشنهادات در دانشگاه فنی حرفه ای

  مراجعین، اساتید کارکنان و دانشجویان محترم میتوانند جهت :

  ثبت و پیگیری مطالبات ( شکایات و درخواست ها)

  ثبت پیشنهادات در خصوص بهبود عملکرد

   

   

  نظرات کاربران