در حال بارگذاری ...

پرسش و پاسخ سیستم آموزشی ناد

1) پذیرش قطعی یعنی چه ؟ - وضعیتی است که بصورت اتوماتیک برای اولین ترم دانشجو ثبت میشود و مبنای شروع تحصیل دانشجوست. وضعیت پذیرش قطعی، اولین وضعیتی است که در طول تحصیل دانشجو ثبت میشود.

2) سر ترم یعنی چه ؟ - وضعیتی است که بصورت گروهی یا دستی از طریق منوی "مدیریت وضعیت دانشجو" برای ترم دانشجو ثبت میشود و داانشجو را در آن ترم مجاز به انتخاب واحد مینماید. وضعیت سرترم اولین وضعیتی است که در هر ترم دانشجو ثبت میشود.

3) برای بالا بردن سرعت اخذ گزارشات چکار کنیم ؟ - بهتر است گزارشات حجیم را به قسمتهی کوچکتر فیلتر کنیم، مثلأ رشته، نیمسال ورود یا ...

4) چرا باید از طریق وب سایت http://it.tvu.ac.ir/ به سیستم ناد متصل شویم و از طریق زدن آدرس tmsها بطور مستقیم خودداری کنیم ؟ - بدلیل اینکه از طریق سایت، جمعیت متصل به سیستم بطور اتوماتیک توزیع میشوند و به همین میزان بار توزیع میشود و سرعت مناسبتری دریافت میکنید. ولی از طریق زدن آدرس مستقیم ممکن است بار روی یک سرور بطور ناخودآگاه زیاد شود.

5) اگر لیست حضور و غیاب را بر حسب رشته بگیریم چه اتفاق می افتد ؟ - در لیست حضور و غیاب فقط دانشجویان همان رشته را نمایش میدهد که برای دروسی مثل عمومی که از همه رشته ها هستند ممکن است نیازی نباشد. مثلا اگر رشته کامپیوتر بزنید در لیست درس ادبیات فارسی چون گفته شده، رشته کامپیوتر، فقط دانشجویان رشته کامپیوتر را جدا و چاپ میکند.

6) تاریخ فارغ التحصیلی و یا تاریخ خروج از تحصیل، در چه قسمتی در سیستم ذخیره میگردد تا در کارنامه کلی قابل چاپ باشد ؟ - برای دانشجویان فارغ التحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی در منوی "عملیات فارغ التحصیلی دانشجو" درج میشود. اما برای اخراج، انصراف و ... تاریخ ثبت وضعیت مربوطه میباشد. این تاریخها در کارنامه می آیند.

7) آیین نامه تبصره 18: در صورتیکه دانشجویان درسی را اخذ و در آن نمره قبولی نداشته باشند و اخذ مجدد درس و نمره ی قبولی آن در ترمهای کوچکتر از 932 باشد نمره ی رد شده توسط سیستم " حذف تبصره ماده 18" ثبت شده و در معدل ترم و معدل کل دانشجو بی تاثیر می باشد. حد نصاب نمره ی درس قبول شده برای اعمال تبصره ماده 18 برای ترمهای کوچکتر از 932 برابر با "14" می باشد. در صورتیکه دانشجویان درسی را اخذ و در آن نمره قبولی نداشته باشند و اخذ مجدد درس و نمره ی قبولی در ترمهای بزرگتر و یا مساوی 932 باشد نمره ی رد شده توسط سیستم " حذف تبصره ماده 18" ثبت شده و در معدل ترم دانشجو تاثیر دارد ولی در معدل کل دانشجو بی تاثیر می باشد. حد نصاب نمره ی درس قبول شده برای اعمال تبصره ماده 18 برای ترمهای بزرگتر و یا مساوی 932 برابر با "10" می باشد.

8) در گزارش گواهی اشتغال به تحصیل و کارنامه کلی چرا بایستی ابتدا مشاهده کارنامه صورت گیرد و بعد گواهی اشتغال و کارنامه چاپ شود ؟ - با مشاهده کارنامه یا اخذ کارنامه کلی، کلیه محاسبات موجود در کارنامه بروز میشود. تولید کارنامه بصورت خودکار هر شب صورت میپذیرد ولی ممکن است برای دانشجوئی که میخواهید گواهی چاپ کنید تغییراتی طی روز اتفاق افتاده باشد. لذا کار ار محکم کاری عیب نمیکند.

9) برای دانشجویانیکه هنوز در رشته های غیرفعال هستند و به همین دلیل قادر به انتخاب واحد نیستند چکار کنیم ؟ - ابتدا از طریق منوی جستجوی دانشجو - ویرایش اطلاعات آموزشی دانشجو، رشته را به رشته فعال متناظر تغییر بدید و بعد برای دانشجو انتخاب واحد کنید.

10) چرا در بازه های انتخاب واحد و حذف و اضافه، کارنامه ها معتبر نیستند و بعضأ دارای مغایرت است ؟ - تولید کارنامه هر شب بطور اتوماتیک برای کلیه مراکز صورت میپذیرد. اما در زمانهایی که عوامل مؤثر بر تغییر کارنامه زیاد است مثل انتخاب واحد، حذف و اضافه، تغییرات دستی انتخاب واحد، تغییر کدینگ و ... ، کارنامه ها بلافاصله غیرمعتبر میشوند و عملأ طی روز کارنامه معتبر کمتری داریم. لذا بایستی هنگام استفاده از محاسبات کارنامه (نظیر گواهی اشتغال به تحصیل و ...) یک بار مشاهده کارنامه را برای دانشجوی مربوطه بزنید تا محاسبات کارنامه بروز شود. اگر فکر میکنید در مرکز خود تغییراتن زیادی داشته اید بهتر است مشاهده کارنامه را بزنید. ضمنأ چاپ کارنامه کلی، همانند مشاهده است و تولید کارنامه را هم در خود دارد.

11) گزارش "انتخاب واحد بیش از حد مجاز و کمتر از حد مجاز" و "افرادی که انتخاب واحد نکرده اند" را چگونه از سیستم بگیریم؟ - از طریق منوی آمار و گزارشات، زیرمنوی گزارش پارامتریک اطلاعات آموزشی میتواند هرگونه گزارش منعطفی را با گذاشتن پارامترهای فیلترکننده بگیرید. توجه داشته باشید کلیه کارنامه ها باید تولید شده باشد.

12) محتویات گزارش "شرح فعالیت های استاد" (ابلاغ اساتید) به لحاظ محاسبات به چه صورت است ؟ - تعداد ساعت نظری در گزارش همان تعداد واحد نظری را نمایش داده می شود. تعداد ساعت عملی بر اساس فرمول (تعداد ساعت عملی * تعداد واحد عملی) در گزارش محاسبه و نمایش داده می شود. طبق صحبت با جناب آقای شاکر از مرکز 161 ( شهید صدوقی یزد) مبنی بر عدم ثبت دروس جبرانی افتاده در نیمسال 933 برای دروس فیزیک –ریاضی- زبان، لازم به ذکر است این دروس به عنوان درس عادی در سیستم ثبت شده اند. لذا جزو دروس جبرانی محسوب نشده اند و فقط دروسی عملیات فوق روی آن انجام شده که نوع درس رشته ( جبرانی ) در سیستم ثبت شده باشد.

13) چرا برای برخی دانشجوی روزانه با اینکه سنواتی نیستند محاسبه شهریه انجام میشود ؟ - برای این دشته از دانشجویان به اشتباه وضعیت "قالب نوبت دوم" ثبت شده است. این وضعیت را از منوی "مدیریت وضعیت دانشجو" حذف نمایید.

14) مغایرت در لیست نمره نهائی با نمره نهایی استاد از چه عواملی ناشی میشود ؟ - درس دارای استاد دوم است. در این حالت نمره نهائی از جمع دو نمره استاد تشکیل می گردد. نوع رابطه استاد دوم در قسمت جزئیات کلاس درس توسط کارشناس به "حل تمرین" تغییر داده شده است. لذا در منوی امتحانات و ثبت نمره قابل جستجو نیست و نمره این استاد دیده نمیشود. بایستی نوع آن را مجدداً به "ارائه درس" تغییر داده تا لیست نمره استاد دوم قابل نمایش شود.

15) تاثیر دروس پیش دانشگاهی/جبرانی در واحد اخذ شده و واحد موثر در کارنامه به چه صورت است ؟ - برای ورودی های 93 به بعد در تمامی ترمها در واحد موثر و معدل بی تاثیر می باشد. برای ورودیهای قبل از 93 تا پایان ترم تحصیلی 931 در واحد موثر و معدل تاثیر دارد ولی از ترم تحصیلی 932 به بعد در واحد موثر و معدل بی تاثیر می باشد.

16) دانشجوی ووردی جدید همزمان گروهی در رشته برق صنعتی و رشته کارهای عمومی ساختمان انتخاب واحد شده است. علت چیست ؟ - این دانشجو در شرایط دو الگوی انتخاب واحد متفاوت میگنجیده. لذا چون در انتخاب واحد مجموعه ای، همانند انتخاب واحد عادی کنترل خاصی نداریم و یک منوی مدیریتی است لذا هر دو الگو برای دانشجو دانشجو درس وارد کرده است.

17) برخی از اساتید که در دو مرکز مختلف مشغول به تدریس هستند، در ابلاغ اساتید دروس هر دو مرکز را نشان میدهد. آیا این صحیح است ؟ - جهت کنترل سقف حق التدریس استاد لازم است کلیه فعالیتهای وی دیده شود اما برای هر مرکز جمع ساعات مربوطه نمایش داده میشود.

18) ثبت درس برای دانشجویان مهمان به چه ترتیب است ؟ - دانشجو را از طریق منوی پذیرش دانشجو با زدن کد ملی پذیرش نموده و نوع پذیرش را "مهمان از سایر مراکز" قرار دهید. رشته دانشجو را همان رشته مبدأ یا نزدیک به آن قرار دهید. سپس به راحتی از بخش انتخاب واحد هم دانشجو و هم کارشناس میتوانند واحدها را اخذ نماید.

19) آیا شهریه خوابگاه درسیستم ناد باید ثبت شود ؟ - خیر. فقط شهریه های مربوط به آموزش در سیستم ناد ثبت میشود و سایر شهریه ها در سیستمهای مربوطه محاسبه و مدیریت میشود.

20) شهریه خدمات آموزش به چه صورت برای دانشجو ثبت میشود؟ آیا سیستم ناد مثل شهریه درس بطور خودکار میزند یا باید دستی وارد کنیم ؟ - شهریه خدمات آموزش مثل شهریه درس بطور خودکار در سیستم ناد برای دانشجویان زده میشود.

21) برای دانشجویانیکه در موعد مقرر انتخاب واحد و حذف و اضافه ثبت نام نکرده اند، چه باید کرد ؟ - برای این دانشجویان بایستی از طریق منوی مدیریت وضعیت دانشجو، وضعیت "خروج موقت از تحصیل / عدم ثبت نام در نیمسال جاری" ثبت نمود. تا بتوان بعدأ گزارشگیری نمود و به وضعیت تحصیلی آنها رسیدگی کرد.

22) هنگام مواجهه با پیغام "برای داوطلب امکان ایجاد شماره دانشجوئی جدید وجود ندارد." هنگام پذیرش دانشجو چه باید کرد ؟ - لطفأ مراتب را به اطلاع واحد پشتیبانی ناد برسانید. 23) پیغام "وضعیتهای فارغ التحصیلی یا خروج از تحصیل باید در آخرین ترم دانشجو ثبت شود. " یعنی چه ؟ - هنگام فارغ التحصیل کردن دانشجو و یا ثبت وضعیت اخراج، انصراف، انتقال، خاتمه مهمانی و ...، بایستی این وضعیتها که نشاندهنده پایان حضور دانشجو در مرکز مربوطه است، در آخرین نمیسال دانشجو ثبت شود و فاصله خالی بین نیمسالها نباشد.

24) چرا بعضی دروس پیش دانشگاهی، جزء واحد موثر حساب میشوند ؟ - در وضعیت درس در رشته دانشجو، پیش دانشگاهی ثبت نشده است به همین خاطر جزء واحد موثر حساب شده است.

25) اگر دانشجو تکدرس بدون احتساب در سنوات داشته باشد و تاریخ فارغ التحصلی وی قبل از ترم تکدرس باشد، وضعیت فارغ التحصلیلی را بایستی در چه ترمی ثبت کنیم ؟ - وضعیت فارغ التحصیلی را باید در همان ترم تکدرس ثبت کنید. سیستم بطور خودکار ترم تکدرس را بدون احتساب در سنوات محسوب میکند. اما تاریخ فارغ التحصیلی را قبل از آن میتوانید بزنید.

26) دانشجو هنگام اتصال به سیستم پیغام "شماره کاربری یا رمز عبور اشتباه است" میگیرد. چکار باید کرد ؟ - شماره کاربری یا رمز عبور توسط دانشجو اشتباه زده میشود و یا رمز توسط دانشجو فراموش شده. بهتر است از طریق سیستم ناد مجددأ "ایجاد و حذف شناسه کاربری" برای دانشجوی مربوطه بزنید.

27) در مشاهده کارنامه برخی نمرات دانشجو را نمایش نمیدهد در حالیکه نمره ثبت شده است ؟ - از طریق منوی "ثبت نمره کلاس درس" در لیست مربوطه دانشجو را پیدا کنید نمره را تایید نمائید. همواره به ازای تایید نمره در کارنامه نمایش داده میشود.

28) آیا برای برخی ترمهای خاص مثل تطبیقی، انتقالی یا ... میتوان از کد خاصی برای ترم استفاده نمود ؟ - نه در سیستم ناد اینطور نیست. هر ترم شماره متناسب با زمان خودش را دارد و رفتار ترم براساس وضعیتهایی که براش میزنم تعیین میشود. در سیستم قبلی چون مدیریت وضعیتها وجود نداشت، یک شماره مجازی را میگذاشتند و آن را قرارداد میکردند. در حالی که درست نیست. حتی برای ترم تطبیقی هم 000 غلط است ولی چون داده های قبلی به این ترتیب بود به همین صورت نیز منتقل شد. روال درست برای ترم تطبیقی به این صورت است که دروس تطبیقی در نیمساهای واقعی خود (قبل از شروع به تحصیل) ثبت شود. سپس ترمها وضعیت تطبیقی بخورند. مطابق با آیین نامه اگر جمع واحد تطبیقی از یک تعدادی بیشتر شد، به همان میزان از وضعیت "ترم تطبیقی با احتساب در سنوات" استفاده شود.

29) با توجه به اینکه سرترم بصورت گروهی و مرکزی برای دانشجویان زده میشود، اگر دانشجوئی فارغ التحصیل بود و برایش سرترم و شهریه ثابت اضافه شد، چکار باید بکنیم ؟ - پس از اتمام ثبت نامها، بصورت مرکزی برای این دشته از دانشجویان سرترم و احیانأ شهریه اضافه پاک میشود. توجه داشته باشید قبل از این عملیات بایستی برای دانشجویانیکه واقعذ باید ثبت نام میکردند و مراجعه ننموده اند، وضعیت " خروج موقت از تحصیل / عدم ثبت نام در نیمسال جاری " بزنید. درغیراینصورت دیگر قابل تشخیص نیستند.

30) اگر درسی در قانون تبصره ماده 18 گنجیده شود اما نمره افتاده اش هنوز حذف "تبصره ماده 18" نباشد، چه باید کرد ؟ - با توجه به اینکه قوانین در سیستم ناد پیاده سازی شده است، با لغو تائید نمره و تائید مجدد آن، نمره افتاده تبدیل به حذف "تبصره ماده 18" میشود.

31) برای دروس نظری – عملی که در سیستم قبل در قالب دو نمره جداگانه بنام دروس اصلی و فرعی ثبت میشد، با توجه به اینکه نمره بخش فرعی صفر بود و موجب میشد معدل دانشجو در کارنامه پایین برود، چکار باید کرد ؟ - بایستی فایلی از کد درس و کد ارائه کلاس درسهای مربوطه به ستاد مرکزی ارائه شود تا توسط تیم پشتیبانی در سیستم ناد اصلاح گردد.

32) کوتاه ترین راهی که وجود دارد تا بتوان مثلا گزارش دانشجویان ورودی ۹۳۱ که در ۹۳۱ انتخاب واحد داشته اند را پیدا کرد، چیست؟ - از طریق منوی آمار و گزارشات، زیرمنوی گزارش پارامتریک اطلاعات آموزشی میتواند هرگونه گزارش منعطفی را با گذاشتن پارامترهای فیلترکننده بگیرید. توجه داشته باشید کلیه کارنامه ها باید تولید شده باشد.

33) وضعیتهای زیر خروج موقت از تحصیل یعنی چه و چه فرقی با خروج دائم دارد ؟ - وضعیتهای زیر خروج موقت از تحصیل یعنی هنوز دانشجو شاغل است ولی به دلیلی توقف تحصیلی دارد. لذا در سرترمهای بعدی برایش سرترم میخورد. اما اگر از قطع ارتباط دانشجو با دانشگاه به هر دلیلی، مطمئن هستید وضعیت مربوطه را از زیرشاخه خروج دائم از تحصیل انتخاب کنید. خروج دائم از تحصیل دانشجو را راکد مینماید و از لیست شاغلین به تحصیل خارج میکند.

34) آیا امکان برداشتن کنترلهای انتخاب واحد مثل رعایت پیشنیازی، تلاقی کلاس، اخذ درس از رشته های دیگر و ... برای دانشجویان ترم آخری در سیستم ناد وجود دارد ؟ - در صورت درخواست ستاد مرکزی امکانپذیر است.

35) چگونه دانشجویان ترم آخری مشخص میگردد ؟ - سیستم در هر ترم بطور خودکار براساس تعداد واحد باقیمانده دانشجویان، ترم آخریها را با زدن وضعیت "دانشجوی ترم آخر" مشخص مینماید.

36) آمار روز و ساعت امتحانات را چگونه پیدا کنیم ؟ - در منوی برنامه ریزی آموزشی، زیرمنوی گزارش کلاس درسها، بازه امتحان را در قسمت پارامترهای اتوماتیک تعیین و نوع نمایش را هم براساس زمان برگزاری امتحانات یا کلاس درس تنظیم و خروجی بگیرید.

37) دانشجویی که ورودی مهر هست ولی دیپلم نگرفته و قراره تا بهمن ماه دیپلم بگیرد، در سیستم چه وضعیتی ثبت کنیم ؟ - با سلام وضعیت "عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال/به علت نقص در مدارک پذیرش".

38) بروزرسانی شهریه چه کاری انجام میدهد ؟ - مطابق با قواعد محاسبه شهریه، مبالغ شهریه ثابت و متغیر دانشجو را مجددأ محاسبه و ثبت بروز میکند.

39) آیا کد ملی دانشجویان در سیستم یکتاست ؟ - خیر. عدم یکتایی کد ملی بدلیل داده های تجمیع شده مراکز از سیستم قبلی است. حتی برای شخصی که دارای کد ملی یکسان در مراکز مختلف بوده، سایر اطلاعات دیگر دارای اختلاف بود که در تجمیع داده نمیتوان آنها را تبدیل به یک شخص کنیم. تصمیم اتخاذ شده برای یکتاسازی کد ملی بدین ترتیب است که از ورودی 941 که از ابتدا رکورد دانشجو در ناد تولید میشود و کلیه کنترلها را سیستم ناد انجام میدهد، یکتاسازی کد ملی را داشته باشیم چون عملأ با داده های فعلی امکانپذیر نیست.

40) برای مجاز کردن دانشجوی سنواتی که طبق کمیسیون میتواند به تحصیل ادامه دهد چه فرآیندی بایستی در سیستم طی شود ؟ - بایستی برای ترمی که سنواتش تما شده وضعیت " اخراج به دلیل اتمام سنوات " زده شود. سپس وضعیت "مجاز به انتخاب واحد / منتظر عملیات انتخاب واحد توسط دانشجو(سرترم)" برای ترم بعد از آن زده شود تا دانشجو بتواند ثبت نام کند. اگر روزانه است و مشمول شهریه میشود بایستی قبل از سرترم، وضعیت "قالب نوبت دوم" برای دانشجو ثبت شود.

41) هنگام پذیرش دانشجو، پیغام "بدلیل وجود داده تکراری برای شماره داوطلب در موجودیت داوطلب عملیات مورد نظر امکانپذیر نمیباشد." یعنی چه ؟ - این پیغام بدین معنی است که دانشجو هنوز در دانشگاه شاغل به تحصیل است. طبق آئین نامه یک دانشجو نمیتواند همزمان در دو جا مشغول به تحصیل باشد مگر رشته دوم. لذا بایستی ابتدا در مبدأ برایش خروج بزنند تا غیرفعال شود و سپس در مقصد که منتقل شده پذیرش بشود.

42) فرآیند ثبت ترم تکدرس ترم آخر برای دانشجو به چه صورت است ؟ - ابتدا در مدیریت وضعیت دانشجو دانشجو را جستجو و انتخاب می کنید، سپس با زدن کلید اضافه، وضعیت "ترم تکدرس ترم آخر/ ترم تکدرس ترم آخر – با احتساب در سنوات" یا "ترم تکدرس ترم آخر/ ترم تکدرس ترم آخر – بدون احتساب در سنوات" را در نیمسال مورد نظر دانشجو ثبت کنید. پس از آن در مدیریت انتخاب واحد، دانشجو را جستجو کرده و پس از انتخاب با کلیک روی لینک دروس نیمسال تحصیلی و باز کردن ویرایش درس، در بخش وضعیت درس دانشجو، نوع تکدرس را انتخاب کرده و سپس ثبت نمایید. ترم برای تکدرس ترم آخر شهریه ثابت صفر محاسبه میشود و تنها شهریه متغیر درس در نظر گرفته می شود.

43) چرا در منوی کارنامه کلی هنگامیکه بصورت گروهی میزنیم کند میشود ؟ - بدلیل اینکه در این منو عملیات تولید و بروزرسانی محاسبات کارنامه نیز انجام میشود (مثل مشاهده کارنامه) لذا زمانبر است و ممکن است Time out دهد. بهتر است به فیلترهای کوچکتر تقسیمش کنید.

44) فرآیند پذیرش دانشجوی انتقالی به چه صورت است ؟ - باید مرکز مبدأ ابتدا خروج دائم از تحصیل / انتقالی ... بزند. بعد مرکز مقصد پذیرش کند. در مقصد برای ترمهای انتقالی، دقیقأ معادل ترمهایی که در مبدأ بوده وضعیت "ترم انتقالی/ترم عادی" ثبت کند. سپس در هر ترم، دروس متناظر مورد قبول را از طریق مدیریت انتخاب واحد به سوابق دانشجو اضافه نمایید.

45) روش ثبت اطلاعات فردی دانشجویان اتباع خارجی به چه صورت است ؟ - در ثبت اطلاعات شخص، تیک سایر ملیتها را بزنید. سپس در قسمت ملیت کشور مورد نظر را انتخاب نمایید. در قسمت کد ملی میتوانید شماره پاسپورت را وارد کنید.

46) آیا راهی هست تیک شهریه دستی بصورت گروهی برداشته شود ؟ - خیر، تیک شهریه دستی تنها به صورت تکی صورت می گیرد.

47) 2) اسم برخی دانشجویان در لیستهای حضور وغیاب اساتید با وجودیکه انتخاب واحد داشتند، نمایش داده نمیشود، در حالیکه در قسمت جستجوی نام درس اسم دانشجویان در لیست استاد موجود است ؟ - برای این دانشجویان وضعیت "رد انتخاب واحد توسط آموزش" توسط کارشناس آموزشی زده شده. این وضعیت را حذف نمایید.

48) در گزارش معرفی نامه مهمانی برای بعضی از دانشجویان مهمان نمایش داده میشود و مابقی پیام اطلاعاتی یافت نشد میدهد، علت چیست ؟ - در گزارش معرفی نامه مهمانی، برای دانشجویانی که وضعیت دروس آنها "مهمان از / مهمان به" را دارا باشند قابل نمایش است.

49) چطور میتوان آمار دانشجویانی که تابستان مهمان رفتند را بگیریم ؟ - در منوی آمار و گزارشات / زیر منوی گزارش آمار پارامتریک اطلاعات آموزشی دانشجو، پارامتر از نیمسال/ تا نیمسال را در نیمسال مورد نظر مثلا 933 انتخاب نمایید سپس در قسمت پارامترهای عملیاتی آموزشی، فیلد وضعیت داشجو را یکی از وضعیتهای مهمان اعم از : ترم مهمان به سایر مراکز ، ترم مهمان در دانشگاه دیگر و .... انتخاب کرده سپس گزارشگیری نمایید.

50) برای حذف انتخاب واحدهایی که که برای دانشجویان از طریق انتخاب واحد مجموعه ای انجام داده ایم، چکار باید کرد ؟ - ابتدا باید لیست دانشجویان و سپس دروس الگو و در انتها الگوی تعریف شده حذف گردد تا انتخاب واحد دانشجویان نیز حذف شود.

51) در انتخاب واحد برخی دانشجویان درسها به لیست دروس دانشجو اضافه می شوند ولی هیچ عبارتی مبنی بر معتبر بودن یا نبودن نوشته نمی شود. ضمنا پیغام خطای داده تکراری میدهد ؟ - دانشجوی مورد نظر درس را در دروس انتخاب واحد شده دارد و یا درس توسط کارشناس انحلال شده است و دارای وضعیت حذف توسط گروه می باشد. با این حال مراتب را به گروه پشتیبانی ناد ارجاع دهید.

52) برای دانشجوی که مجوز کمیسیون خاص دارد ترم شش را مرخصی با احتساب در قالب شبانه زدیم اما شهریه ثابت را برایش محسوب نمی کند چرا ؟ - در صورتیکه دانشجو از ترم شش مشمول هزینه می شود باید وضعیت قالب نوبت برای دانشجو در ترم مورد نظر درج گردد. اما در صورتیکه ترم مرخصی برایش درج شود دارای 2 حالت با احتساب در سنوات و بدون احتساب در سنوات می باشد که در وضعیت با احتساب در سنوات شهریه ثابت درج می شود اما بدون احتساب در سنوات فاقد شهریه ثابت و متغییر در آن نیمسال می باشد.

53) بعضی از دانشجویان قادر به دریافت پرینت انتخاب واحد نیستند و پیغام "برگه انتخاب به دلیل عدم وضعیت مناسب قابل مشاهده نمی باشد" را میگیرند ؟ - اگر آخرین وضعیت دانشجو یکی از وضعیت تاییدنشده باشد مثل : ثبت نامعتبر توسط دانشجو یا رد توسط آموزش و ... این پیغام داده میشود و تا رسیدن وضعیت به تایید از چاپ برگه جلوگیری میشود.

54) چرا برای برای دانشجوی روزانه محاسبه شهریه انجام شده ؟ - از طریق منوی مدیریت وضعیت دانشجو، وضعیتهای ثبت شده برای دانشجو را بررسی کنید. برای دانشجو وضعیت "قالب نوبت دوم" ثبت شده است.

55) استاد لیست نمره کلاس درس را وارد نموده اما در منوی امتحانات لیست نمره استاد قابل جستجو نیست. علت چیست ؟ - در جزئیات کلاس درس، رکورد مربوط به استاد توسط کارشناس به "حل تمرین" تغییر داده شده است. بایستی به "ارائه درس" تغییر داده شود.

56) سلام بر همکاران گرامی در الگوی انتخاب واحد گروهی بعد از انتخاب واحد متوجه شدم درسی جا مانده است. بعد از تعریف درس در همان الگو و انجام انتخاب واحد برای مان دانشجویان، برای تعدادی از دانشجویان خطای وجود داده تکراری میدهد. علت چیست ؟ - با اجرای انتخاب واحد مجموعه ای کلیه درسهای الگو مجددأ برای دانشجویان ثبت میشود و در واقع چون درسهای قبلی الگو، قبلأ برای دانشجویان انتخاب واحد شده اند، خطای تکراری میدهد. در این مواقع بایستی یک الگوی جدید از درسهای جامانده تعریف کنید و فقط همین الگو را انتخاب واحد مجموعه ای نمایید.

57) آیا دروسی را که از طریق مدیریت انتخاب واحد برای دانشجو ثبت میکنیم، قانون تبصره ماده 18 را اجرا میکنند ؟ در این حالت چه باید کرد ؟ - تبصره ماده 18" فقط بر روی نمراتی اعمال می گردد که از طریق منوی امتحانات زیرمنوی "ثبت نمره کلاس درس" نمرات آنها تائید شوند. لذا در صورتیکه نمرات تکدرس از منوی "مدیریت انتخاب واحد " ثبت گردد، باید از طریق منوی امتحانات با کد ارائه جستجو و از طریق آزمون نهائی نمره دانشجو یکبار لغو تائید و سپس "تائید" گردد تا تبصره ی ماده 18 روی درس اعمال شود.

58) میخواهیم برخی دانشجویان یک کلاس رو به گروه دیگری ببریم از بخش "برنامه ریزی تحصیلی" اسامی دانشجوها رو میاریم و تیک مربوطه رو میزنیم ولی وقتی "انتقال به" رو میزینیم و از طریق کد ارائه گروه جدید رو سرچ میزنیم هیچ گروهی رو نشان نمیدهد. علت چیست ؟ - برای انتقال دانشجویان از یک گروه به گروه دیگر، باید کد درس یکی باشد. شما کد درس دو گروه مختلف را میخواهید جابجا کنید. عمل انتقال فقط بین گروههای یک درس امکانپذیر است.

59) برای دانشجوی که مجوز کمیسیون خاص دارد ترم شش را مرخصی با احتساب در قالب شبانه زدیم اما شهریه ثابت را برایش محسوب نمی کند چرا؟ - با توجه به قانون های تعریف شده، دانشجو اگر قبل از انتخاب واحد در وضعیت ترم مرخصی با احتساب در سنوات قرار بگیرد شهریه ثابت و متغیر به آن تخصیص پیدا نمیکند. لذا برای اینکه شهریه ثابت به آن تخصیص یابد این وضعیت را از نیمسال 932 حذف کنید.

60) معنی کنترل با مجوز در لینک کنترلها در صفحه انتخاب واحد چیست ؟ - یعنی به صلاحدید دانشگاه کنترل مربوطه غیرفعال شده و برای همه دانشجویان حتی اگر کنترل مربوطه را رعایت نکرده نباشند، معتبر ثبت میشود.

61) چرا امکان ویرایش نام خانوادگی و نام دانشجو را نداریم ؟ - بدلیل جلوگیری از هرگونه تغییر سهوی یا عمدی منجر به سوء استفاده از کارنامه و گواهی دانشجو، این امکان فقط در اختیار مدیر مرکزی سیستم است و ایشان با رعایت درخواست مکتوب و مجوزهای لازم اقدام به اعمال تغییرات مینماید.

62) چرا برای اطمینان بیشتر هنگام اخذ خروجیهای وابسته به اقلام کارنامه و یا چرا باید برای اعمال آخرین وضعیت دانشجو، لازم است مشاهده کارنامه را بزنیم ؟ - همه کارنامه ها بصورت شبانه اتوماتیک تولید میشود اما در مواقعی که طی روز تغییراتی مرتبط با کارنامه دارید، بایستی جهت اعمال آن در کارنامه، مشاهده یا کارنامه کلی را بزنید.

63) دروس باقیمانده دانشجو را از کجا باید دید ؟ - پس از تطبیق واحد در منوی فارغ التحصیلی با استفاده از دکمه "دروس باقیمانده" قابل مشاهده است.

64) چگونه میتوان دانشجویانی که درس را با عدم رعایت پیش نیاز گرفتند را شناسائی نمود ؟ - در صورتیکه وضعیت درس همچنان "غیرمعتبر" باشد از طریق گزارش "کنترلهای ثبت نام" در منوی "ثبت نام دروس دانشجو" امکان گزارش گیری وجود دارد. ولی در صورتیکه به دستور دانشگاه اینگونه دروس بصورت مرکزی معتبر شده باشند و یا دانشجو با تغییر قانون معتبر اخذ کرده باشد امکان پیدا کردن این دانشجویان وجود ندارد.

65) چرا برای بعضی از دانشجویان مشروطی و ممتازی به درستی محاسبه نمی شود؟

نکته بسیار مهم: لازم به توضیح است که جهت محاسبه صحیح مشروطی و ممتازی و سایر وضعیتهای آموزشی دانشجویان و اجرای صحیح فرآیند انتخاب واحد و یا حذف و اضافه باید مرحله "بستن ثبت نام دانشجویان" به طور کامل به شرح زیر انجام شده باشد.

1. ابتدا برای ورود دانشجو به کارتابل وضعیت " منتظر عملیات انتخاب واحد (سرترم) " برای دانشجو درج می شود .

2.پس از ورود به کارتابل واضافه کردن دروس و درج کلید " ثبت " در صورتیکه تمامی دروس دانشجویان معتبر باشند سیستم وضعیت "ثبت معتبر انتخاب واحد توسط دانشجو" و در غیر اینصورت " ثبت نامعتبر انتخاب واحد توسط دانشجو "را به صورت اتوماتیک در مدیریت وضعیت برای دانشجو ثبت می کند .

3.در صورتی که دانشجو دروس غیر معتبر داشته باشد باید از طریق منوی "بررسی ثبت نام دروس توسط آموزش" و از طریق لینک " مشاهده و اظهار نظر " با استفاده از کلید "اعتبار بخشی توسط آموزش" دروس غیر معتبر دانشجو را اعتبار بخشی کرد.

4.در مرحله آخر برای نهایی کردن ثبت نام توسط دانشجو , پس از اضافه کردن دروس مورد نظر در کارتابل با درج کلید "بستن ثبت نام توسط دانشجو" , سیستم وضعیت "تایید انتخاب واحد توسط دانشجو" و سپس " تایید انتخاب واحد توسط آموزش" را در مدیریت وضعیت دانشجو به صورت اتوماتیک درج می نماید . برای بستن ثبت نام دانشجوتوسط آموزش پس از طی مراحل نکته مهم: این امکان به صورت گروهی و از طریق منوی مدیریت آموزشی دانشجو / زیر منوی بستن گروهی ثبت نام دانشجویان" نیز امکانپذیر می باشد که باید " بازه اخذ یا حذف درس" و یا " نیمسال" به درستی انتخاب شود.ج.ش

نظرات کاربران