در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آذر 1396

اداره ارتباط با صنعت

اهداف:

ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها بوده که این امر در گرو تولید علم و فناوری و انتقال آن به صنعت می باشد. مأموریت این اداره هدفمند نمودن اهداف کارآفرینی و پژوهشی دانشگاه با نیازهای واقعی صنعت و جامعه می باشد. این اداره بعنوان نقطه اتصال حقوقی و تخصصی دانشگاه با دستگاه های اجرایی دولتی، غیردولتی، صنایع مختلف و همه سازمان هایی است که برای ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات و خدمات سازمان متبوع خویش، آماده همکاری با این اداره می باشند.

از جمله فعالیت های این اداره می توان به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه های همکاری با سازمان های مختلف در خصوص حمایت طرح های تحقیقاتی کسب و کار، تجاری سازی نتایج پروژه های کارآفرینی و ارتباط و تعامل دو سویه صنعت و دانشگاه اشاره کرد.

شرح وظایف:

 1. انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش های مختلف جامعه

 2. برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط با صنعت با بخش های مختلف جامعه

 3. سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش

 4. آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه

 5. همفکری با مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره های میان رشته ای کاربردی

 6. برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی در سطح دانشگاه

 7. تعامل با مراکز علمی، صنعتی، کارگاهی، سازمان ها، ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی دانشجویان فنی و حرفه ای در چهارچوب مقررات

 8. شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به مراکز آموزش فنی و حرفه ای

 9. ارایه راهکارهای مناسب جهت ایجاد فرصت شغلی دانش آموختگان دانشگاه به مراجعه ذی ربط

 10. توسعه کسب و کار کوچک و متوسط دانش محور

 11. تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه

 12. انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی

 13. همکاری با سازمان ها و شرکت ها در جهت انجام آزمایش های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل

 14. ترتیب بازدید مسئولین بخش های مختلف کشور از مراکز آموزشی و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط

 15. بررسی، تدوین و گردآوری یافته ها و تجربیات کشورهای مختلف در زمینه تجاری سازی و ارتباط با صنعت

 16. برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد نحوه انتقال، تجاری سازی و بومی سازی فناوری

 17. اطلاع رسانی، آموزش فرهنگ تجاری سازی و انتقال فناوری از طریق برگزاری کارگاه ها و سمینارهای داخلی با همکاری واحدهای ذی ربط

 18. استفاده از توانمندی نهادهای فناوری بین المللی به منظور توسعه فناوری های دانشگاه

 19. مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری های بومی

 20. مشارکت فعال در مجامع علمی، منطقه ای و بین المللی مرتبط با نوآوران و فن آوران با همکاری واحدهای ذی ربط

 21. برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

 22. شناسایی دوره های آموزشی کوتاه مدت فنی و حرفه ای برای تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه و پیشنهاد به واحدهای ذی ربط

 23. برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت اجرای طرح کاراد در دانشگاه

 24. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی

 25. نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از سوی مقام مافوق

 26. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارش های مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق

 27. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 • تفاهم نامه ها

 • تجاری سازی

 • آزمایشگاه ها و کارگاه های مراکز

 • نمونه قراردادهای همکاری

 • کانون دانش آموختگان و فارغ التحصیلان

نظرات کاربران