در حال بارگذاری ...
 • استاندارد ها و ایمنی اماکن و تجهیزات ورزشی

  استاندارد ها و ایمنی اماکن و تجهیزات ورزشی

   

  بدینوسیله به منظور آگاهی از استاندارد و ایمنی در اماکن ورزشی فایل اطلاعات به پیوست جهت بهره برداری ایفاد می گردد.

  (مرتبط با بخشنامه ایمنی و تجهیزات ورزشی مراکز تابعه به شماره 5516/520/25)

   

  اداره کل تربیت بدنی

  نظرات کاربران