در حال بارگذاری ...
 • اولین همایش سبک زندگی دانشگاهی برگزار شد.

  همایش یک روزه سبک زندگی دانشگاهی در اردوگاه شهید دکتر باهنر تهران با حضور جمع کثیری از استادان و دانشجویان آموزشکده و دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار و از مقالات و آثار منتخب تجلیل شد.

                                                                                                                         باسمه تعالی
   
   اولین همایش سبک زندگی دانشگاهی برگزار شد.

  در تاریخ 21/2/92 اولین همایش یک روزه سبک زندگی دانشگاهی در اردوگاه شهید دکتر باهنر تهران با حضور جمع کثیری از استادان و دانشجویان  آموزشکده و دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار و از مقالات و آثار منتخب تجلیل شد. در این همایش آقای دکتر رضایی؛ سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای، آقای دکتر خواجه سروی ؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری مطالب مهمی را در زمینه موضوع همایش بیان کردند.
  گفتنی است در خاتمه همایش از سند راهبردی فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای رونمایی شد.
                                                                                                                                          روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران