در حال بارگذاری ...

اولین همایش سبک زندگی دانشگاهی برگزار شد.

همایش یک روزه سبک زندگی دانشگاهی در اردوگاه شهید دکتر باهنر تهران با حضور جمع کثیری از استادان و دانشجویان آموزشکده و دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار و از مقالات و آثار منتخب تجلیل شد.

                                                                                                                       باسمه تعالی
 
 اولین همایش سبک زندگی دانشگاهی برگزار شد.

در تاریخ 21/2/92 اولین همایش یک روزه سبک زندگی دانشگاهی در اردوگاه شهید دکتر باهنر تهران با حضور جمع کثیری از استادان و دانشجویان  آموزشکده و دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار و از مقالات و آثار منتخب تجلیل شد. در این همایش آقای دکتر رضایی؛ سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای، آقای دکتر خواجه سروی ؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری مطالب مهمی را در زمینه موضوع همایش بیان کردند.
گفتنی است در خاتمه همایش از سند راهبردی فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای رونمایی شد.
                                                                                                                                        روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای

 

نظرات کاربران