در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 شهریور 1396
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
قرارداد تولید و فروش تخت های خوابگاهی دوطبقه بین دانشکده فنی قاضی طباطبایی ارومیه و آموزشکده دختران خوی

قرارداد تولید و فروش تخت های خوابگاهی دوطبقه بین دانشکده فنی قاضی طباطبایی ارومیه و آموزشکده دختران خوی

  قرارداد تولید و فروش تخت های دو طبقه خوابگاهی به ارزش 300 میلیون ریال بین دانشکده فنی قاضی طباطبایی ارومیه و آموزشکده دختران خوی منعقد شد. بر اساس این قرارداد دانشکده قاضی طباطبایی ارومیه ...

حوزه ریاست |