در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 دی 1395

اعضای هیأت رییسه دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر مسعود شفیعی: رییس دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمین بنیان جوادی: رییس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر محمد حق پناهی: معاون پژوهش و فناوری

مجید قادری رهقی : معاون اداری و مالی و مدیریت منابع انسانی

دکتر وحید افشین مهر: معاون آموزشی

دکتر حسن کی پور: معاون فرهنگی و دانشجویی

دکتر محمد میردامادی: مشاور رییس در امور مجلس

مهندس حسن قدمی: مشاور اجرایی رییس دانشگاه

دکتر علیرضا صالحی: مشاور رییس در امور فرهنگی

دکتر محمد مهدی علویان مهر: مشاور رییس در امور بودجه و رییس منطقه 4 کشوری دانشگاه

 مهدی زیدی: مدیر کل حراست مرکزی

علیرضا حسینی: دبیر هیأت رییسه و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی

نظرات کاربران