در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 دی 1395

نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی :
در دانشگاه فنی و حرفه ای علم همراه عمل است

 

نماینده ولی فقیه در دیدار با کارکنان آموزشکده های فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت : از امتیازات بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای این است که دانشجویانی کارآفن تحویل جامعه می دهد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی، آیت الله عبادی در این دیدار با بیان اینکه درخواست علم ، عمل کردن به آن است افزود : دانشگاه فنی حرفه ای علم را همراه عمل به دانشجویان ارائه می دهد و این تأثیر فراوانی در مقوله کارافرینی و اشتغال دانشجویان دارد .

وی با بیان اینکه را های رسیدن علم به صنعت زیاد است و اگر از نظر عقل و ایمان به علم جهت دهی ندهیم نه تنها مفید خواهد بود بی شک سبب گمراهی می شود .

ایشان همچنین از عدم وجود نمازخانه و کتابخانه که در اولویت هر دانشگاه است در دانشکده ابن حسام انتقاد کرد و گفت علم بدون وجود محیط فرهنگی مانند کتابخانه و نمازخانه جهت دهی مناسبی نمی گیرد .

اسداله سلیم رئیس آموزشکده  فنی و حرفه ای ابن حسام بیرجند نیز با بیان اینکه دانشگاه فنی حرفه در استان خراسان جنوبی 5 آموزشکده و بیش از 3100لنگردانشجو دارد خاطر نشان کرد : به دلیل عدم وجود منابع مالی کافی متأسفانه با کمبود فضای فرهنگی مواجه هستیم که این امر کمک و یاری مسوولین استانی را می طلبد .  

 

نظرات کاربران