در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 دی 1395

دکتر زکائی در اولین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای:
استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها را پیگیری خواهیم کرد

 

اولین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای در روز یکشنبه مورخ 95/10/19 با ریاست دکتر شفیعی و حضور دکتر زکائی رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مهندس هاشمی معاون ایشان و حضور همه اعضای شورا تشکیل گردید. در ابتدا دکتر شفیعی ضمن خیرمقدم و و تشکر از حضور مهمانان مقدمه ای در خصوص اهداف شورای نظارت و ارزیابی و انتخاب اعضای این شورا بیان کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر زکائی در ادامه به چالش های وزارت علوم اشاره کرد و بیان داشت: حمایت و گسترش دانشگاه های تقاضا محور،  ارتقای کیفیت آموزش عالی در سطح کشور، گستردگی بدون التزام آموزش عالی بدون درنظر گرفتن ماموریت ها، نظام آموزش عالی بسته و درخود مانده از منظر بین المللی از اصلی ترین چالش های وزارت علوم است.
رییس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاداتی را در مقابله با این چالش ها مطرح کرد و گفت: امروز خوشحالیم در آموزش عالی کشور دانشگاهی چون دانشگاه فنی و حرفه ای استقرار یافته زیرا طبق ماموریت خود که تربیت تکنیسین صنعت و بازار است قدم میگذارد و فارغ التحصیلانش مستقیم وارد بازار کار می شوند.
وی افزود: استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی در مرحله اول پیاده سازی این نظام در دانشگاه های شهر تهران و توانایی رقابت در بعد بین المللی با توجه به ظرفیت خالی دانشگاه ها که متاسفانه هم اکنون در حال افزایش است را  پیگیری خواهیم کرد.

سپس دکتر زکائی با اشاره به ماموریت های دانشگاه فنی و حرفه ای، این دانشگاه را در خصوص حل مشکل اشتغال موفق  و رفع نیازهای آن را به نفع نظام علمی کشور دانست ایشان یکی از وظایف شورا را استاندارد سازی شاخص ها در چگونگی اجرای برنامه ها بر شمرد.

در ادامه پس از ارایه دستور جلسه توسط دکتر سینایی مدیرکل نظارت و ارزیابی، اعضای شورا به گفت و گو و هم فکری در خصوص موارد مطرح شده پرداختند.

نظرات کاربران