در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 بهمن 1395

لیست اسامی مراکز پاسخگو به بخشنامه دانشجویان غیر ایرانی 95

رئیس محترم دانشکده / آموزشکده فنی و حرفه ای ، تربیت بدنی و کشاورزی

با سلام و احترام

با ارزوی قبولی عزاداری ها پیرو بخشنامه  9235 / 510/25 مورخ 18/8/95 درخصوص احصا اطلاعات دانشجویان غیر ایرانی  ضمن تشکر از مراکزی که در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرم های سه گانه دانشجویان غیر ایرانی  اقدام نمودند به اطلاع می رساند لیست اسامی مراکز پاسخگو به پیوست قابل مشاهده می باشد . مراکز حداکثر می توانند تا روز یکشنبه مورخ  95/09/07 نسبت به تکمیل فرم ها  از طریق پیشخوان مراکز  در پورتال دانشگاه فنی و حرفه ای اقدام نمایند .

ضروری است مراکز فاقد دانشجوی غیرایرانی با ارسال نامه ازطریق اتوماسیون به معاونت دانشجویی نسبت به این بخشنامه پاسخگو باشند .

نظرات کاربران