در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 بهمن 1395

راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری مطالبات و پیشنهادات در دانشگاه فنی حرفه ای

سامانه ثبت و پیگیری مطالبات و پیشنهادات در دانشگاه فنی حرفه ای راه اندازی گردید.

مراجعین ، اساتید کارکنان و دانشجویان محترم میتوانند جهت :

ثبت و پیگیری مطالبات ( شکایات و درخواست ها)

ثبت پیشنهادات در خصوص بهبود عملکرد

تکمیل فرم نظر سنجی ارباب رجوع 

 

به سامانه الکترونیکی ثبت و پیگیری مطالبات و پیشنهادات به آدرس TVU.ac.ir مراجعه نمایند.

  •  
  •  

نظرات کاربران