در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 28 دی 1396

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

 سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌‌های نوین در مهندسی عمران

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌‌های نوین در مهندسیعمران، اسفند ماه امسال به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.
صنعتی‌سازی، توسعهپایدار و محیط زیست، سیستم‌ها و روش‌های نوین اجرایی، ارتباط بین رشته‌‌هایفناوری‌‌های نوین، مصالح نوین، فناوری‌‌های نوین در حوزه ژئوتکنیک و حمل و نقل ازمحورهای این کنفرانس ملی است.

محورهای کنفرانس:

-         صنعتی‌سازی و مصالح و سازه‌های نوین

-         توسعه پایدار و محیط زیست و مصالح نوین

-         ارتباط بین رشته‌های فناوری‌های نوین

-         مصالح نوین

-          فناوری‌های نوین در حوزه ژئوتکنیک و حمل و نقل

تقویم کنفرانس:

-          دریافت چکیده مقالات                      15  مهر  1393

-          اعلام پذیرش چکیده                                      10  آبان  1393

-          دریافت اصل مقاله                            25  آذر   1393

-          اعلام نتایج داوری                            25  دی  1393

-          برگزاری کنگره                                اسفند   1393

 پوستر شماره 1

پوستر شماره 2

نظرات کاربران