در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 دی 1395

پرداخت مطالبات مراکز

پرداخت مطالبات مراکز


باسمه تعالی

ضمن تبریک آغاز سال نو ، به اطلاع رؤسای محترم مراکز تابع می رساند ؛ مطالبات مراکز از قبیل حق الزحمه نیروهای حق التدریس ، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و هزینه اقلام مصرفی غذاخوری های دانشجویی به شرح ذیل پرداخت گردید:

1- بخشی از حق الزحمه نیروهای حق التدریس ( واریز به حساب مراکز )

2- بخشی از هزینه اقلام مصرفی سلف سرویس ها ( واریز به حساب مراکز )

3- بخشی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 92 ( واریز به حساب همکاران )

معاونت اداری ، مالی و منابع

 

نظرات کاربران