در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 بهمن 1395

واریز اعتبار اضافه کار

واریز اعتبار اضافه کار شش ماهه دوم سال 92

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه همکاران محترم مراکز تابع می رساند ، اعتبار اضافه کار شش ماهه دوم سال 92 به حساب مراکز واریز گردید.

نظرات کاربران